Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września wyniosła 1 mln 979 tys. osób.

Spośród osób nowo zarejestrowanych 42,9 proc. mieszkało na wsi. Przed miesiącem wskaźnik ten wynosił 40,5 proc., przed rokiem - 41,8 proc.

Bez prawa do zasiłku pozostawało 1668,6 tys. osób (tj. 84,3 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 1648,5 tys. osób (83,9 proc.) w sierpniu 2012 r. i 1572,9 tys. (84,5 proc.) we wrześniu 2011 roku.

W tej grupie bezrobotnych 43,7 proc. to mieszkańcy wsi.