Ze 165-ciu tysięcy hektarów ziemi przejętej po pegieerach przez skarb państwa gospodarstwa rolne dzierżawią blisko 90 tysięcy hektarów. Agencja Nieruchomości Rolnych dotychczas sprzedała dzierżawcom i rolnikom 60 tysięcy hektarów. Cześć dzierżawionej ziemi przekazano gminom i kościołom. Za darmo.

Dyrektor opolskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych twierdzi, że kościół odzyskuje ziemie zgodnie z prawem. Bardzo często na podstawie roszczeń reprywatyzacyjnych.

Na Opolszczyźnie nieodpłatnie przekazano ponad pięć tysięcy hektarów ziemi. I jak się okazuje kościół nie należy do liderów. Samorządy na cele publiczne nieodpłatnie dostały ponad 1600 hektarów. Lasy Państwowe 2,5 tysiąca. Kościoły i związki wyznaniowe otrzymały ponad 1000. Różne organizacje na cele publiczne dostały od państwa ponad 500 hektarów.

Gminy otrzymały ziemie za darmo na cele niekomercyjne – budowę szkół, przedszkoli, hal sportowych, dróg czy zbiorników retencyjnych.

Źródło: Agrobiznes/ Mariusz Drożdż/OTV Opole