Celem rozmów było nawiązanie bliższej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Omówiono możliwości sprzyjające ożywieniu wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami oraz formy promocji artykułów rolno-spożywczych.
Delegacja malezyjska podkreśliła ogromny potencjał, jakim dysponuje w sektorze oleju palmowego, kakao, kauczuku i różnego gatunku drewna oraz ogromne zainteresowanie nawiązaniem kontaktów biznesowych z polskimi przedsiębiorcami branży maszyn rolniczych. Strona malezyjską jest także zainteresowana uczestnictwem w targach rolniczych POLAGRA FARM’ 2007.
Zbieżne były również poglądy w zakresie zintensyfikowania współpracy naukowo-badawczej instytucji rolniczych obu krajów.

Źródło: MRiRW