- Dotknął nas globalny kryzys finansowy wynikający z pokusy maksymalizacji zysku wyalienowanego od realnej gospodarki, pokusy prowadzącej do dramatycznego finału. Kryzys pokazał tę część natury ludzkiej, która potrafi obrócić się przeciwko interesowi wspólnoty. Na Śląsku widać, że pojęcie "wspólnota" nie jest archaiczne. Nie oznacza to, że należy rezygnować z przedsiębiorczości. - Opłacalność w gospodarce nie musi wynikać z bezlitosnej walki na krótkotrwałe efekty finansowe. Brak odpowiedzialności za interes publiczny w działalności gospodarczej prowadzi do zjawisk krytycznych - powiedział podczas wystąpienia Donald Tusk.

Inauguracja Europejskiego Kongresu Gospodarczego rozpoczęła się od powitania gości, w którym głos zabrali Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Piotr Litwa, wojewoda śląski, Mirosław Sekuła, marszałek województwa śląskiego, Piotr Uszok, prezydent Katowic, Dawid Kostempski, przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, prezydent Świętochłowic oraz Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

- Na Kongresie przedsiębiorcy będą się wsłuchiwać w głos polityków, a politycy w głos przedsiębiorców. Ta transparentna debata pozwoli na wspólne budowanie przyszłości - powiedział Jerzy Buzek.

Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Kongresu, zwracając uwagę na skomplikowanie sytuacji międzynarodowej, naszkicował główne wątki tegorocznej debaty w Katowicach. To konieczność odbudowy przemysłu, podsumowanie 10-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej i nowa unijna perspektywa finansowa, stworzenie wspólnej przestrzeni handlowej UE-USA, otwarcie polskiej gospodarki na nowe rynki.

Szósta edycja Kongresu odbędzie się w ważnym czasie dla Unii Europejskiej. 9 maja obchodzony jest Dzień Europy, a w maju mija także 10 lat od największego w historii rozszerzenia UE o dziesięć państw, w tym kraje Europy Centralnej i republiki nadbałtyckie.

Organizatorzy podczas trzech kongresowych dni w Katowicach spodziewają się ok. 6000 uczestników, 700 prelegentów, a także 500 akredytowanych dziennikarzy z polskich i zagranicznych redakcji.