19 września Rada Ministrów wyraziła zgodę na prywatyzację 4 spółek inseminacyjnych (tzw. shiuz-ów). Szczegółowe informacje dotyczące tego procesu znajdują się na stronach internetowych poszczególnych spółek inseminacyjnych:

- Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem,
- Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu,
- Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach.

Do preferencyjnego nabycia udziałów spółek inseminacyjnych uprawnionych było łącznie ponad 409 tys. osób. Pierwszeństwo do udziału w prywatyzacji mają producenci rolni - gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym: rolnicze spółdzielnie produkcyjne i przedsiębiorstwa rolne, współpracujące w ostatnich dwóch latach z daną spółką inseminacyjną, a także - pracownicy prywatyzowanych spółek i inseminatorzy.

Celem prywatyzacji shiuz-ów jest oddanie odpowiedzialności za te firmy przede wszystkim hodowcom i rolnikom. W związku z tym MSP wprowadziło zmiany, zgodnie z którymi pracownicy nie mogą mieć w tych spółkach więcej niż 45 proc. udziału w kapitale zakładowym. Pozostałe powinny trafić do hodowców. To oni sami podejmują decyzję o udziale w prywatyzacji i tym samym przesądzają o przyszłości Polskiej Szkoły Hodowli. Umożliwienie producentom rolnym i ich związkom udziału w prywatyzacji wpływa na utrwalanie dobrych tendencji i zapewnia właściwy rozwój polskiego rolnictwa.

Zbywanie udziałów nabytych na zasadach preferencyjnych przez producentów rolnych i pracowników jest dopuszczalne od dnia ich nabycia jedynie w obrębie dotychczasowych wspólników oraz na rzecz związków producentów rolnych w celu koncentracji uprawnień właścicielskich, natomiast bez ograniczeń na zasadach ogólnych - po upływie 10 lat od ich nabycia.