Maciej Wydrzyński (Ruch Palikota) powiedział w środę w Sejmie podczas pierwszego czytania prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie, że istnieje ryzyko "kolizji" prawa europejskiego z prawem krajowym. - Wprowadzenie celowo norm kolizyjnych może skutkować odpowiedzialnością państwa członkowskiego przez Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i wiązać się z konsekwencjami finansowymi, na które przy obecnym stanie finansów publicznych nie możemy sobie pozwolić - podkreślił.

- Dlatego apelujemy o rozważenie, czy nie warto przenieść dyskusji na temat GMO na forum Parlamentu Europejskiego - dodał Wydrzyński.

Powiedział też, że innym problemem, który powinien być wyeksponowany podczas dyskusji na temat żywności genetycznie modyfikowanej, jest "kwestia szerokiego lobby" dążącego do zmian ustawodawczych, by wprowadzić do szerokiego obrotu GMO.

- Jest to przede wszystkim lobby zagranicznych koncernów, dla których nasiona GMO to nic innego, jak nasiona patentowane - powiedział.

Wydrzyński stwierdził, że kontrowersyjnym zapisem w projekcie ustawy jest ustanowienie limitacji na obrót nasionami tradycyjnymi. - Limitowanie dostępu do nasion regionalnych to celowe niszczenie walorów polskiego rolnictwa, hamowanie rozwoju gospodarczego Polski - mówił.

- Ruch Palikota wnioskuje za odrzuceniem prezydenckiego projektu - dodał.