Jak informuje Grupa Azoty wchodzące w jej skład kędzierzyńsko-kozielskie zakłady chemiczne podpisały umowę z generalnym wykonawcą Centrum Badawczo-Rozwojowego, które powstanie na terenie zakładu.

Centrum Badawczo-Rozwojowe (tzw. CBR II) to kontynuacja uruchomionego w 2018 r. Laboratorium Badań Aplikacyjnych i Rozwojowych (CBR I), które dało Grupie Azoty ZAK S.A. możliwość odtwarzania w skali laboratoryjnej procesów produkcyjnych i przeprowadzania badań na otrzymywanych produktach. Wartość zadania to ponad 40 mln zł, z czego 21,5 mln zł to koszt budowy obiektu. Na realizację inwestycji Grupa Azoty ZAK S.A. pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zgodnie z umową przekazanie placu budowy pod nową jednostkę nastąpi jeszcze w czerwcu, a zakończenie prac powinno nastąpić 52 tygodnie od podpisania kontraktu.

a