Myślą przewodnią telewizyjnego spotu z udziałem Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Tomasza Kołodzieja, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa jest pokazanie za pomocą zdjęć filmowych nowoczesnego oblicza polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, które jest efektem m.in. wdrażanego przez ARiMR Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponad 70 miliardów złotych z tego Programu pozwoliło na przyspieszenie procesów unowocześniania polskiej wsi i przyniosło powstanie nowej jakości w rolnictwie. 

Dzięki wsparciu ze środków unijnych i krajowych na wielu obszarach rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego Polska osiągnęła już standardy i poziom znany  od lat w krajach tzw. starej unii. Na polskiej wsi na naszych oczach dokonują się historyczne przeobrażenia. 30 - sekundowy spot stara się w "pigułce" ten cywilizacyjny skok przedstawić. Spot informuje o skali inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie żywności zrealizowanych dzięki PROW 2007-2013 oraz o utworzonych nowych miejscach pracy na terenach wiejskich, o wzroście standardów hodowli zwierząt i ochrony przyrody oraz produkcji żywności. Nasza wieś też bardzo wypiękniała.

Zdjęcia do filmu zostały nakręcone w okolicach Gdańska i na Kaszubach w lipcu br. Wybór miejsca nie był przypadkowy, ponieważ pomorskie rolnictwo dobrze wykorzystało szansę stworzoną  przez członkostwo w Unii Europejskiej, a  uroda kaszubskich krajobrazów zapewniła wykonanie pięknych zdjęć.

Spot wyprodukowała 11 - osobowa ekipa filmowa "Fabryki filmów" z Krakowa. Zdjęcia zostały wykonane w dniach 7-9 lipca i 22 lipca.  Doskonała jakość zdjęć została uzyskana dzięki użyciu najwyższej klasy kamery filmowej typu RED ONE. Takich kamer używają filmowcy z Hollywood przy produkcji fabularnej. Spot został zilustrowany oryginalną, specjalnie skomponowaną i chyba wpadającą w ucho muzyką.

Poza 30 - sekundowym filmem przeznaczonym do emisji na antenach telewizyjnych powstała także dłuższa prawie  2 - u minutowa internetowa  wersja spotu. Można ją już obejrzeć na stronie internetowej ARiMR