W ramach programu „Youngster” gimnazjaliści klas trzecich biorą udział w dodatkowych zajęcia z języka angielskiego, stanowiących uzupełnienie oraz rozszerzenie programu nauczania. Zajęcia odbywają się w podziale na małe, maksymalnie 15-osobowe grupy, odpowiadające poziomowi znajomości języka angielskiego przez uczniów. W ciągu całego roku szkolnego realizowanych jest 90 dodatkowych godzin lekcyjnych dla każdej z grup. Fundacja zapewnia również wszystkie niezbędne pomoce dydaktyczne (podręczniki, materiały edukacyjne, itp.).

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich oraz ułatwienie jej dostępu do miejskich szkół ponadgimnazjalnych – właśnie poprzez uzupełniające zajęcia z języka angielskiego.

11 marca rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej, VI edycji programu, która będzie realizowana w roku szkolnym 2013/14. Nabór potrwa do 22 marca br. Do programu dołączy około 40 szkół, które zgłoszą się jako pierwsze. W przypadku większej liczby chętnych Fundacja wprowadzi dodatkowe kryteria rekrutacji.

- To, co wyróżnia program „Youngster” spośród innych programów edukacyjnych, to brak klasówek, ocen czy prac domowych. W zamian nauczyciele skupiają się na pobudzaniu motywacji wewnętrznej ucznia. Udział w zajęciach jest całkowicie dobrowolny – mówi Krzysztof Lipiński, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. – EFRWP organizuje również corocznie szkolenia metodyczne i merytoryczne dla prowadzących zajęcia anglistów, w celu doskonalenie ich kwalifikacji zawodowych – dodaje.

W roku szkolnym 2012/2013 program realizowany jest w 160 gimnazjach zlokalizowanych w 111 gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Uczestniczy w nim blisko 4000 uczniów, a zajęcia są prowadzone przez 194 nauczycieli.

Pierwsze zajęcia w ramach programu „Youngster” odbyły się w 2007 roku. Od tamtej pory w Programie  wzięło udział blisko 17 tys. uczniów.

Program „Youngster” jest finansowany przez EFRWP. Wsparcia merytorycznego udziela partner projektu –  Wydawnictwo „Macmillan”.