Szef resortu rolnictwa razem z marszałkiem woj. łódzkiego Grzegorzem Schreiberem oraz dyrektor Instytutu Ogrodnictwa − Państwowego Instytutu Badawczego prof. Dorotą Konopacką wbili w czwartek symboliczną łopatę pod budowę nowego budynku na terenie skierniewickiego kompleksu. Będzie on siedzibą Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO). W nowoczesnych laboratoriach będą prowadzone różnego rodzaju badania dotyczące gleby, roślin i wody.

Dzisiejsza uroczystość to namacalny i widoczny moment, od którego Instytut Ogrodnictwa rozpocznie swoją wędrówkę w kierunku Europy. Dla części naszego zespołu to symboliczne wbicie łopaty jest zmaterializowaniem się naszych marzeń o tym, żeby skonsolidować zespoły badawcze - powiedziała podczas uroczystości prof. Konopacka.

Dodała, że w Centrum będzie pracować 50 naukowców. Wyjaśniła, że interdyscyplinarne zespoły naukowe będą pracowały w nim nad zagadnieniami z obszaru: roślina, gleba, woda. - To, co dla przyrody, dla ogrodnictwa, dla polskiej produkcji jest najważniejsze. Nasze nowe laboratorium będzie pracowało w formule "living lab" (tzw. żywe laboratorium), co oznacza, że będziemy bliżej odbiorcy końcowego - zaznaczyła.

Minister rolnictwa podkreślił, że skierniewicki Instytut Ogrodnictwa słynie ze znakomitej jakości kadry naukowej. "Cieszę się, że ten potencjał kadry zostanie wzmocniony nowym budynkiem i jego wyposażeniem. Nowa baza instytutu będzie przyczyniać się do tego, że będziemy mieli znakomitą jakość w rolnictwie, ogrodnictwie, warzywnictwie. Celem pracy nie są tylko badania, ale przede wszystkim zastosowanie ich efektów w rolnictwie" - powiedział Kowalczyk.

Wicepremier podziękował za wsparcie wartej blisko 50 mln zł inwestycji przez Łódzki Urząd Marszałkowski środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego. - To jest przykład, kiedy wspólnymi siłami możemy wspierać polską naukę i polskie rolnictwo - przekonywał.

Marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber wskazał, że to kolejna duża inwestycja realizowana w skierniewickim Instytucie Ogrodnictwa.

To wszystko pokazuje, że chcemy dalej wzmacniać ten ośrodek. On się znakomicie wpisuje w nasz wojewódzki program +Łódzkie Ogrodem Polski+. To naukowa perełka, która przekształca się z ważnego instytutu w uniwersytet ogrodnictwa - podkreślił.

CIZTO to nowoczesny kompleks laboratoryjny, gdzie interdyscyplinarne zespoły naukowe będą prowadziły badania na rzecz rozwiązywania najbardziej istotnych i kluczowych dla produkcji ogrodniczej problemów gospodarczych o podłożu środowiskowym, takich jak: susza hydrologiczna, zanieczyszczenia i erozja gleb, zwalczanie chorób i szkodników roślin oraz hodowla nowych odmian roślin ogrodniczych.

Planowane w ramach opracowanej agendy badania wpisują się w założenia strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Przedsięwzięcie zostało wpisane na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej oraz uwzględnione w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Łódzkiego. Inwestycja uzupełni infrastrukturę Instytutu, pozwalając na konsolidację rozproszonych zespołów badawczych oraz ułatwi ich komunikację z podmiotami zewnętrznymi, co ma sprzyjać wspólnemu wypracowaniu koncepcji i propozycji tworzenia innowacyjnych produktów oraz usług.

Projekt zakłada powstanie kompleksu laboratoryjnego o powierzchni 2,6 tys. m kw. oraz budynku technicznego o pow. 250 m kw. W pierwszym z nich znajdą się m.in.: laboratorium kultur in vitro, laboratorium ekofizjologii, laboratorium analiz fizycznych i chemicznych gleby i podłoży roślin, laboratorium mikrobiologiczne, laboratorium analiz molekularnych. Przewidziano też pomieszczenia typu "open space", wirtualną bibliotekę, pokój analiz danych oraz tzw. żywe laboratorium, czyli miejsce, w którym możliwe będą spotkania przedsiębiorców z interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi.

Inwestycja będzie kosztować 48,8 mln zł i ma być gotowa w październiku przyszłego roku. Projekt dofinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 kwotą 33,8 mln zł. Wykonawcą prac budowlanych jest Grupa Ekoenergia.