Od dziś wtorku w Elewarze w Bartoszycach są już nasiona rzepaku, które będą przekazywane rolnikom gminy Sępopol. W tej gminie wystąpiły straty w uprawie rzepaku, Ilość nasion odpowiada zapotrzebowaniu gminy. W najbliższych dniach do elewatora zostaną także dostarczone nasiona zbóż ozimych, które będą pochodziły ze spółek Agencji Nieruchomości Rolnych. Dzieci z terenów dotkniętych gradobiciem wyjadą 18 sierpnia na kolonie do Stegny Gdańskiej. Wyjazd ten koordynuje Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie.

Natychmiast po przedłożeniu szacunku strat przez wojewodę będą uruchomione kredyty preferencyjne oprocentowane aktualnie 1,78 % w skali roku. Od kredytobiorcy nie jest wymagane wniesienie udziału własnego. Trwają ostatnie uzgodnienia co do pomocy socjalnej uruchamianej ze środków rządowych. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Wojciech Mojzesowicz przebywał w województwie warmińsko-mazurskim w sobotę 4 sierpnia. Na miejscu zapoznawał się ze startami spowodowanymi przez lipcowe gradobicie. Najwięcej strat żywioł spowodował w gminach Bartoszyce, Górowo, Iławeckie i Sępopol.

Źródło: MRiRW