Tematem przewodnim tegorocznej Szkoły są Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie.

- W tym roku mamy 250 potwierdzonych zgłoszeń uczestnictwa. Przez te pięć dni w 12 blokach tematycznych będą poruszane zagadnienia m.in. z zakresu genetyki , produkcji mleka, wołowiny, żywienia bydła dobrostanu i ekonomiki produkcji mleka i wołowiny. Połowa uczestników Szkoły są to reprezentanci 10 uczelni rolniczych w Polsce. Uczestniczą również przedstawiciele  Instytutu Akademii Nauk z Jabłonnej i Instytutu Genetyki w Jastrzębcu oraz Instytutu Zootechniki w Balicach. Są przedstawiciele ODR-ów, administracji rządowej i samorządowej oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka i wielu innych, wszystkich nie sposób wymienić. Połowę uczestników Szkoły stanowią pracownicy naukowi, drugą połowę wybitni praktycy i rolnicy. Są też goście z zagranicy, m.in. ze Słowacji, USA, Francji i Danii- powiedział po pierwszym dniu konferencji organizator Szkoły prof. dr hab. Jan Szarek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 W pierwszym dniu Szkoły  poruszano temat genetyki i hodowli bydła, temat ważny, wzbudzający duże zainteresowanie. Prezentowano osiągnięcia na tym polu w ostatnim 20-toleciu w USA, UE i Polsce. Postęp nauki w tej dziedzinie jest niesamowity. Jednak, szczególnie w kuluarach dyskutowano w przedmiocie – gdzie leży granica selekcji pod względem wydajności krów mlecznych i czy oby już jej nie przekroczono.