Sfałszowane i nieważne świadectwo połowowe było przyczyną zatrzymania 21 ton mrożonych filetów z mintaja przez Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO) Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie. Zakwestionowana partia filetów była przechowywana na terenie jednej ze szczecińskich chłodni.

Jak informuje KAS, celnicy współpracowali w tej sprawie z Okręgowymi Inspektoratami Rybołówstwa. Konsekwencją naruszenia przepisów może być orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa nielegalnego ładunku, a następnie jego zniszczenie. Sprawę prowadzi dział postępowania celnego zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie.

„Tylko legalne produkty rybołówstwa morskiego mogą zostać wwiezione na teren Unii Europejskiej. Przywóz takich produktów wymaga uzyskania świadectwa połowowego, które powinno zostać zatwierdzone przez właściwe władze. Taki dokument potwierdza, że połowy przeprowadzono zgodnie z prawem” – czytamy w komunikacie Krajowej Administracji Skarbowej.