Zbiórka organizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskie Rynki Hurtowe. Organizatorem całej akcji są Baki Żywności.

W 2010 r. podczas zbiórki na rynkach hurtowych udało się zebrać łącznie ponad 14,8 tys. kg żywności.

W tym roku w akcji udział wezmą: Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A. w Białymstoku, Rynek Hurtowy Rolno-Spożywczy FASTY w Białymstoku, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A RENK w Gdańsku, Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. w Łodzi, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach, Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu, Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w Sandomierzu, Hurtowy Rynek Rolno-Spożywczy TARGPIAST Sp. z o.o. we Wrocławiu i Praska Giełda Spożywcza AGRO-TECHNIKA S.A. w Ząbkach.

Będzie to 15. świąteczna zbiórka żywności organizowana przez Banki Żywności. Akcja ta zostanie przeprowadzona w sklepach w całym kraju w dniach 2-4 grudnia.

Każdego roku Banki Żywności, we współpracy z ponad 3500 lokalnymi organizacjami charytatywnymi, docierają z pomocą żywnościową do blisko 1 mln potrzebujących. Jednak potrzeby są zdecydowanie większe, w naszym kraju poniżej granicy ubóstwa nadal żyje 2 mln ludzi, czyli 5,7 proc. społeczeństwa. Według danych Komisji Europejskiej, w Polsce ok. 20 proc. dzieci jest niedożywionych.

W ciągu 15 lat Banki Żywności zabrały w przedświątecznych akcjach i przekazały organizacjom charytatywnym 4 809 ton żywności. Pomoc trafiła m.in. do osób bezdomnych, matek samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych, osób starszych, chorych, a także placówek dla dzieci.