Jak poinformował wiceminister, zbiory zbóż ogółem w 2011 r. szacuje się na 26, 8 mln ton, tj. o 1,7 proc. mniej niż w 2010 r. i było to ziarno gorszej jakości ze względu na porażenie roślin chorobami grzybowymi i porastaniem ziarna. W warunkach rosnącego globalnego popytu na zboża, przy malejących zapasach, rynek zbóż w sezonie 2011/2012 prawdopodobnie nadal będzie kształtował się pod wpływem wzmożonego popytu.

W 2011 r. w dalszym ciągu utrzymywała się spadkowa tendencja w pogłowiu krów mlecznych, ale za to rośnie ich wydajność (w 2011 r. wynosiła około 4840 litrów na rok, a w 2010 r. - 4674 litrów).

Polska jest znaczącym w Unii Europejskiej producentem mięsa - w 2010 r. zajmowała w niej czwarte miejsce pod względem produkcji zarówno mięsa wieprzowego, jak i drobiowego, była siódmym producentem wołowiny.