Chociaż od Nowego Roku aż sześciu miejscowościom zostały nadane prawa miejskie, to liczba osób zamieszkujących polskie miasta jest coraz mniejsza.

Z najnowszego raportu GUS o powierzchni i ludności Polski wynika, że 1 stycznia 2014 r. Polaków w miastach było o 65 tys. mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie liczba mieszkańców wsi zwiększyła się o 27 tys. osób.

A skąd taka różnica? - Niestety m.in. z tego powodu, że wciąż więcej Polaków umiera niż się rodzi.