GBW SA i zrzeszone Banki Spółdzielcze oferują nową lokatę. Kampania reklamowana nowej oferty banków prowadzona jest pod tytułem Lokata SGB – Najlepszą w terenie. Klienci, którzy założą 6-miesięczny depozyt na minimum 500 zł, wezmą udział w losowaniu nagród. Główną jest samochód terenowy Toyota Hilux. Na klientów czeka też 127 nawigacji GPS. Lokata oprocentowana jest w GBW SA na 5,4 proc. w skali roku,

W pozostałych Bankach Spółdzielczych zrzeszonych z GBW, oprocentowanie jest zbliżone. Promocja trwa do 31 marca br.

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA zrzesza 151 Banków Spółdzielczych i wspólnie z nimi tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową. SGB dynamicznie się rozwija i uzyskuje dobre wyniki finansowe.

Zrzeszone z GBW SA Banki Spółdzielcze zwiększają obszar działalności handlowej, oferując usługi za pomocą sieci ponad 1300 placówek oraz elektronicznych kanałów dostępu. Klienci mają dostęp do swoich pieniędzy za pomocą 2400 bezprowizyjnych bankomatów.

Mocna pozycja Banków Spółdzielczych wynika z dobrej znajomości lokalnych rynków i potrzeb klienta. Znaczenie ma także szybka reakcja na oczekiwania, ulegającego coraz częstszym przemianom, rynku usług finansowych. Dzisiaj działalność finansowa to przede wszystkim szybkość i trafność podejmowanych decyzji oraz znajomość mechanizmów współczesnej gospodarki. Banki Spółdzielcze doskonale znają swoich partnerów biznesowych i są w stanie sprostać ich oczekiwaniom oraz wymaganiom. Rozbudowują gamę produktów, kreują nowe, przyjazne dla klienta usługi.

Dużą wagę w budowie wizerunku banków SGB mają działania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które mają na celu tworzenie dobrych relacji z otoczeniem. Banki SGB wspierają organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje społeczno – kulturalne. Angażują się w wiele akcji charytatywnych i wydarzeń kulturalnych. Trudno sobie wyobrazić wydarzenie o lokalnej lub regionalnej skali, które nie byłoby wsparte środkami z Banku Spółdzielczego. Banki SGB są aktywnym uczestnikiem życia lokalnych społeczności.

Banki SGB umiejętnie łączą tradycję (wiele z nich działa na rynku od ponad stu lat) z nowoczesnością. Wykorzystują zdobycze technologiczne i wdrażają nowoczesne systemy zarządzania.

SGB to wyłącznie polski kapitał.

źródło: farmer.pl