- Minione cztery lata to okres ciągłej walki o oświatę – powiedział podczas obrad Europejskiego Kongresu Gmin Wiejskich Mariusz Poznański, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich. – Ilość dzieci spada, subwencje oświatowe są niskie, utrzymane są przywileje nauczycieli.

Zapowiedziano, że przyszłoroczny kongres będzie poświęcony sprawom oświaty.

Z oświatą łączy się kolejny problem, do którego wracało wielu prelegentów: standardy.

- W dobie kryzysu trzeba liczyć koszty – mówił Mariusz Poznański. – A do tego są potrzebne standardy. Rządy nie chcą ich wprowadzać, bo byłoby jasne, ile trzeba nam dopłacać.

 

Europejski Kongres Gmin Wiejskich przyjął  stanowisko w sprawie  prowadzenia zadań oświatowych:

                Zgromadzeni na Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich przedstawiciele polskiego samorządu  z troską spoglądają na stan polskiej oświaty na terenach wiejskich.

Koniec kadencji Parlamentu i Rządu RP przerwał prace nad istotną nowelizacją prawa oświatowego. Podczas Kampanii wyborczej padały często sprzeczne i demagogiczne hasła . Apelujemy do nowo wybranego parlamentu i tworzącego się Rządu RP o pilne podjęcie przerwanych prac nad zmianami prawa oświatowego.

Jest bardzo istotne, aby prawo dotyczące finansowania i organizacji oświaty było sprawnym narzędziem w rękach polskiego samorządu. Jakie narzędzie, takie efekty. W ostatnich latach dostrzegamy pozytywne zmiany w ustawie o systemie oświaty: zwiększenie naszych uprawnień w kształtowaniu sieci szkolnej, inne zasady konkursów na dyrektorów szkół itd. Ale dla nas najistotniejsze jest to, aby rząd RP, minister edukacji, a później parlament zdecydował o napisaniu od nowa jednej z ważniejszych ustaw w polskim systemie prawnym - Karty Nauczyciela. Jesteśmy pełni szacunku dla pracy nauczycieli. Ale czas uwspółcześnić anachroniczny akt prawny, który nie służy dobrym nauczycielom  ani polskiemu systemowi edukacji. Minister oświaty podjął pierwsze prace. Chodzi  nam przede wszystkim o:

•             zmianę statusu zawodowego nauczycieli

•             uproszczenie systemu wynagrodzeń i wprowadzenie mechanizmów lepiej motywujących do dobrej pracy

•             podwyższenie pensum do poziomu krajów Unii Europejskiej

•             likwidację anachronicznych dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, przejęcia przez ZUS finansowania nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia

•             likwidację dodatków wyrównawczych, często trafiających do nauczycieli, którzy sobie na nie nie zapracowali

 opracowanie standardów edukacyjnych

•             umożliwienie łączenia bibliotek szkolnych i publicznych w gminach wiejskich i  miasteczkach, gdzie szkoła powinna pełnić także rolę ośrodka kulturotwórczego

Ponadto gminy wiejskie postulują, aby w algorytmie podziału subwencji oświatowej odpowiednio ująć kosztów dowozu uczniów oraz uwzględnić niż demograficzny. W ciągu najbliższych 10 lat będzie coraz mniej dzieci.

Nowym wyzwaniem jest obniżenie wieku szkolnego, objęcie obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5 – letnich oraz istotne poszerzenie opieki  przedszkolnej nad 3 i 4- latkami.

Bez subwencji przedszkolnej z budżetu państwa  gminy wiejskie nie sprostają temu zadaniu.

Już teraz poziom zadłużenia oraz struktura budżetów wiejskich samorządów uniemożliwiają finansowanie tak kosztownych zadań.

Oczekujemy od nowego Parlamentu i Rządu RP zdecydowanych działań  i dojrzałej merytorycznie współpracy z polskim samorządem w sprawach kształcenia młodego pokolenia Polaków i wyrównywania szans edukacyjnych na obszarach wiejskich.