Powołany zespół po zapoznaniu się z praktykami handlowymi ma przedstawić propozycje zmian prawnych w celu zwiększenia przejrzystości rynku i poprawy efektywności funkcjonowania łańcucha żywnościowego oraz wyeliminowania nieuczciwych praktyk handlowych – podał resort rolnictwa.

Ponadto zespół przygotuje koncepcję stałego monitorowania wysokości cen i marż oraz podawania tych informacji do publicznej wiadomości.

Powstanie takiego zespołu krytykowała m.in. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji o czym informował farmer.pl.

O takie działania postulowała rezolucja Parlamentu Europejskiego z marca br.

Pomysł stworzenia zespołu do monitorowania cen i marż narodził się kilka miesięcy temu w zasadzie wraz z nadejściem światowego kryzysu gospodarczego.

Sawicki na konferencji prasowej mówił, że resort rolnictwa ma dwa zadania do realizacji. Pierwszym jest stabilizowanie dochodów rolników, a drugim jest zapewnienie konsumentom produktów spożywczych po cenach dla nich przystępnych.

Minister rolnictwa,  nie ma żadnego narzędzia w swoim ręku do regulacji cen na rynku płodów rolnych. Działania interwencyjne skupia w swoich rękach Komisja Europejska. To ona decyduje o tym, jakie działanie ma być wprowadzone, czy to w postaci zakupów interwencyjnych płodów rolnych lub też dopłat do prywatnego przechowywania czy też dopłat eksportowych. Działania te nie zawsze są popularne w naszym kraju.

Branża mleczna korzysta obecnie z zakupów interwencyjnych masła i mleka w proszku, ale nie ma zainteresowania popularnym na zachodzie Europy mechanizmem dopłat do prywatnego przechowywania masła.

Sawicki na ostatniej konferencji prasowej powiedział o rynku rolnym, że jest na nim pełna swoboda gospodarcza.

W ocenie ekspertów chęć powołania zespołu międzyresortowego do monitorowania cen i marż w łańcuchu żywnościowym ma pokazać, że minister troszczy się o dochody rodzin rolniczych. Z jednej strony minister to pokazuje z drugiej strony można wnioskować z tego co mówi, że ma poglądy dość liberalne lub też wie, że nie ma żadnego wpływu na ceny produktów rolnych.

Zresztą zapytany przez nas po jakich cenach kupuje obecnie zboże Elewarr SA spółka zależna od Agencji Rynku Rolnego odpowiedział, że po cenach rynkowych, gdyż jest spółką prawa handlowego.

źródło: farmer.pl