Minister zwrócił uwagę, że do tej pory sprzedaż bezpośrednia była możliwa tylko w przypadku produktów nieprzetworzonych. Natomiast sprzedaż produktów przetworzonych wymagała zarejestrowania działalności gospodarczej oraz uzyskania stosownych zgód np. od sanepidu i weterynarii.

Znowelizowana kilka dni temu ustawa o swobodzie gospodarczej i o podatku dochodowym od osób fizycznych sprawia, że od 1 stycznia 2016 r. rolnicy będą mogli przetwarzać każdy rodzaj żywności w swoim gospodarstwie. Będą mogli to robić, jeżeli zgłoszą tę działalność do urzędu skarbowego, do powiatowego lekarza weterynarii bądź powiatowego inspektora sanitarnego - tłumaczył na konferencji prasowej szef resortu rolnictwa.

Aby sprzedawać przetworzone produkty z własnego gospodarstwa będą musieli zapisywać tą sprzedaż, ale w prostej formie zeszytowej. W zeszycie będą musiały być uwidocznione kolejne pozycje i wartość sprzedaży. Od tej wartości rolnik będzie odprowadzał 2 proc. podatek - wyjaśnił.

Sawicki poinformował że wspólnie z ministerstwem zdrowia zostanie opracowana szczegółowa instrukcja, żeby nie było wątpliwości, jakie produkty i w jakim stopniu przetworzenia można będzie sprzedać bez wpisu do rejestru (zeszytu), a jakie z wpisami, a jaką produkcję będzie można realizować w ramach produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej (w tzw. MOL-ach) czy w innych zakładach przetwórczych.

Jak mówił, rolnik wytwarzając konfitury, sery czy kiełbasę będzie jednak musiał spełniać niektóre wymogi sanitarne, ale nie będą one tak restrykcyjne jak dla zakładów przetwórczych.

Dodał, że w nowych rozwiązaniach prawnych chodzi też o nawiązanie bezpośrednich relacji między konsumentami a producentami. Konsument kupując od rolnika przetwory od razu zorientuje się wchodząc do jego domu, czy warto tam nabyć produkty czy nie.

Sawicki podkreślił, że zgodnie z nowymi przepisami rolnik będzie mógł sprzedać produkty za 600 tys. rocznie, co oznacza, że średni miesięczne przychody z tej działalności mogą sięgać do 50 tys. zł, a podatek od tej kwoty wyniesie 1 tys. zł miesięcznie.

Obecnie uchwalona kilka dni temu ustawa znajduje się w pracach Senatu. Połączone senackie komisje rolnictwa oraz finansów publicznych rekomendują przyjęcie nowych przepisów bez poprawek. PiS chce ponownie zgłosić poprawki, które zostały już odrzucone przez Sejm. Głosowanie w tej sprawie jeszcze w czwartek.