- Zmiany gospodarcze, jakie zachodzą we współczesnym świecie wymagają również dostosowania spółdzielczości do nowych i wciąż zmieniających się realiów. Zmiany są zatem niezbędne, ale zaproponowane w projekcie ustawy zapisy nie mogą być poparte przez PSL. Szkoda, ze wszystko to się dzieje tuż przed Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, który będzie obchodzony w roku 2012 - mówi Marek Sawicki.

W nowym projekcie prawa spółdzielczego zaproponowano między innymi możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego. Dopuszczone będzie dziedziczenie udziałów w spółdzielni pracy oraz udział w walnym zgromadzeniu pełnomocnika.