Sawicki w środę na konferencji prasowej zorganizowanej o godz. 17 po całodziennych rozmowach z przedstawicielami rolników tak zwrócił się do protestujących rolników: "Po raz kolejny apeluję do organizatorów blokad i marszów ciągników na Warszawę. Nie utrudniajcie życia mieszkańcom wsi i miast zmierzającym do pracy, wracającym z pracy, udającym się na odpoczynek, ale często także do przychodni, szpitala, czy przedszkola".

Skrytykował postawę przedstawicieli rolniczego OPZZ, w tym Sławomira Izdebskiego, którzy - mówił - wyszli z rozmów po 20 minutach bez wysłuchania propozycji strony rządowej i opinii innych organizacji rolniczych. Spotkanie opuścił także b. minister rolnictwa i b. poseł Wojciech Mojzesowicz, reprezentujący rolniczy komitet strajkowy Kujaw i Pomorza.

Jak podkreślił Sawicki, na spotkaniu pozostali jednak reprezentanci 17 pozostałych organizacji rolników i przetwórców. - W trakcie tych rozmów ustaliliśmy, że powołujemy sześć zespołów do rozwiązania najpilniejszych spraw podnoszonych obecnie przez rolników - relacjonował szef resortu rolnictwa.

Dodał, że uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele 17 organizacji wyrazili chęć pracy w tych zespołach, a pierwsze wyniki ich prac zostaną zaprezentowane opinii publicznej 21 lutego. Minister zaznaczył, że wszystkie propozycje muszą być zgodne z unijnym i krajowym prawem.

Jeden z zespołów zajmie się kwestią płatności (kar) za przekroczenie kwot w sektorze mleka - poinformował. Jak dowiedziała się, na marcowej radzie ministrów rolnictwa w Brukseli zgłoszony będzie wniosek o rozłożenie kar za nadprodukcję mleka przez polskich rolników. Dodatkowo resort będzie szukał możliwości zwrotu kosztów kupionych przez rolników kwot mlecznych.

Następny zespół zajmie się trudną sytuacją w sektorze trzody chlewnej. - Mamy tam szereg propozycji zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie przynajmniej pięć działań skierowanych jest na poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw zajmujących się trzodą chlewną - mówił minister. Kolejny to zespół ds. opłacalności produkcji i relacji Wspólnej Polityki Rolnej, polityki krajowej i możliwości finansowych państwa ujętych w ramach WPR - wyliczał.

Będzie też zespół ds. szkód łowieckich, ds. obrotu ziemią oraz nacisków na Komisję Europejską, by zgodziła na interwencję na rynkach rolnych - poinformował rzecznik resortu rolnictwa.

Sawicki podał, że działacze organizacji, którzy uczestniczyli w rozmowach w resorcie, wyrazili też chęć pracy na rzecz ustawowego rozwiązania powołania komisji trójstronnej dialogu społecznego w rolnictwie. W komisji znaleźliby się reprezentanci organizacji rolników, przetwórców i przedstawiciele rządu.

Jak zapowiedział, projekt ustawy o powołaniu takiej komisji ma powstać w ciągu czterech tygodni.

- Dla wszystkich przedstawicieli rolników - tak jak do tej pory - drzwi w Ministerstwie Rolnictwa są otwarte. Są cywilizowane metody na to, żeby każdy trudny problem omówić i rozwiązać - konkludował minister.