W nowej perspektywie szczególnie wspierane mają być aktywne małe i średnie gospodarstwa rolne.

Polska na realizację Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2015-2020 otrzyma 32,09 mld euro. 23,4 mld euro z tej kwoty to środki na płatności bezpośrednie. Pozostałe pieniądze przeznaczone są na rozwój obszarów wiejskich. Nowe zasady różnią się od dotychczasowych tym, że uwzględniają nie tylko kryterium obszarowe, ale też dofinansowują produkcję.

Wstępna propozycja resortu rolnictwa została w lipcu poddana konsultacjom społecznym. Propozycje przesłane przez ich uczestników były brane pod uwagę w opracowaniu ostatecznych rozwiązań.

"Średnia dopłata w nowej perspektywie finansowej będzie wynosiła 246 euro, będzie więc zbliżona do średniej europejskiej. Oczywiście nie wszyscy dostaną taką stawkę. 25,3 proc. całej koperty przesuwamy na wsparcie produkcyjne dla młodych rolników, przesuwamy także na dodatkową płatność dla gospodarstw w przedziale od 3 do 30 ha. Podstawowa stawka będzie wynosiła 184 euro. Dla hektarów od trzeciego do 30. ta płatność będzie wynosiła 225 euro" - powiedział Sawicki.

Jak podkreślił, dodatkowe płatności będą skierowane dla producentów bydła, owiec i kóz oraz dla producentów skrobi, buraków, owoców miękkich, lnu, konopi i chmielu. "Ważne działanie, które ma charakter produkcyjny i proekologiczny, to wsparcie roślin wysokobiałkowych" - dodał.

Minister wyliczył, że młody rolnik w przypadku uprawy roślin wysokobiałkowych, hodowli bydła, może uzyskać dopłaty do hektara nawet powyżej 650 euro. "W przypadku, kiedy do tych roślin wysokobiałkowych dołączone będą jeszcze rośliny skrobiowe, ten młody rolnik będzie mógł uzyskać powyżej 700 euro na ha" - powiedział.

Na unijne dopłaty bezpośrednie, które będą obowiązywały od 2015 do 2020 r., składają się: tzw. jednolita płatność obszarowa, dopłata na tzw. zazielenienie, dla młodych rolników, dla małych gospodarstw, płatności związane z produkcją, przejściowe wsparcie krajowe i dopłaty dodatkowe.