W środę źródło PAP w rządzie twierdziło, że projekt budżetu zakłada deficyt na poziomie 35 mld zł, dochody na poziomie 292,7 mld zł, zaś wydatki na poziomie 327,7 mld zł.

Według tego źródła, potrzeby pożyczkowe brutto budżetu państwa w 2012 roku w projekcie prognozowane miały być na poziomie 185,7 mld zł.