Sawicki przedstawił w poniedziałek premierowi propozycję utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, zakładającej połączenie Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz części Państwowej Inspekcji Sanitarnej, odpowiedzialnej za higienę i bezpieczeństwo żywności.

Sawicki poinformował wówczas, odnosząc się do tzw. "afery solnej", że jest zwolennikiem utworzenia jednej inspekcji, która odpowiadałaby za bezpieczeństwo żywności. Przypomniał, że z taką propozycją występował już w poprzedniej kadencji.

Prace nad tym mogłyby się rozpocząć natychmiast, jeśli byłaby w jej sprawie zgoda rządu - mówił w czwartek minister po spotkaniu z przedstawicielami firm z branży rolno-spożywczej, organizowanym przez Pracodawców RP.

W spotkaniu uczestniczyli producenci rolni, przetwórcy z branży mięsnej, producenci nawozów, a także reprezentanci środowisk naukowych. Jak wyjaśniał dziennikarzom prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, dotyczyło ono czterech tematów: możliwych zmian we wspólnej polityce rolnej Unii, rozwoju obszarów wiejskich, energetyki odnawialnej oraz płatności dla producentów rolnych.

- W związku zatorami płatności interesuje nas stworzenie Funduszu Gwarancji Płatniczych dla producentów rolnych - powiedział prezydent Pracodawców RP. - Dostrzegłem dużą zbieżność interesów, szczególnie w kwestii stworzenia Funduszu - stwierdził po spotkaniu minister Sawicki. Dodał także, że chciałby takich zmian w unijnej polityce rolnej, aby szerzej finansowano modernizację rolnictwa oraz innowacyjność.