Sprawa dotyczy oświadczeń majątkowych, które obecny poseł PSL składał w latach 2009, 2010 i 2011 jako parlamentarzysta oraz wcześniej jako radny województwa mazowieckiego.

Za uchyleniem immunitetu posłowi PSL głosowało 162 posłów, 222 było przeciw; 38 wstrzymało się od głosu. Do uchylenia immunitetu konieczna jest bezwzględna większość 231 głosów.

Z uchyleniem immunitetu politykowi PSL opowiedziała się w połowie marca Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich.