Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy o świadczeniu dla sołtysów

Zaakceptowane przez Sejm poprawki senackie mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

W połowie kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje miesięczne świadczenie pieniężne dla sołtysów w wysokości 300 zł. Aby je otrzymywać, muszą oni sprawować tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie krócej niż 8 lat. Dodatkowy warunek to wiek - w przypadku kobiet co najmniej 60 lat, mężczyzn - co najmniej 65 lat.

 

 

Świadczenie będę waloryzowane 

Świadczenie na wniosek osoby uprawnionej ma być wypłacane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast finansowane z budżetu państwa i corocznie - 1 marca - waloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji.

Maksymalny limit wydatków budżetowych w projekcie ustalono na niespełna 74 mln zł w 2023 r. W kolejnych latach ma rosnąć od ponad 162 mln zł w 2024 r. do prawie 233 mln zł w 2032 r.

Ustawa zostanie przekazana do podpisu prezydenta, ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 r.