Chodzi o przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Podczas prac sejmowych nie zgłoszono poprawek merytorycznych, komisja rolnictwa wprowadziła jedynie poprawki redakcyjne zaproponowane przez biuro legislacyjne.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 440 posłów, wszyscy byli za.

Podczas drugiego czytania projektu posłowie, m.in. Kazimierz Plocke (KO), Zbigniew Ziejewski (KP), Joanna Mucha (Polska 2050) zwracali uwagę na niską kwotę dopłaty uzupełniającej. "Na ten cel rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza przeznaczyć w ciągu najbliższych 2 lat 400 mln zł. 200 mln zł w roku 2022 i kolejne 200 mln zł w przyszłym, 2023 r. To oznacza, że w br., a następnie w 2023 r. każde ze wspomnianych gospodarstw otrzyma średnio - i tu uwaga - ok. 180 zł lub, jak kto woli, 22 zł do 1 ha" - argumentował Plocke.

Uchwalone przepisy pozwolą na wypłatę dodatkowych środków rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich już od kampanii 2022 r. Uzupełniająca płatność podstawowa jest elementem realizacji programu pt. Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, w ramach Polskiego Ładu dla Polskiej Wsi".

Płatność ta, wraz z płatnością redystrybucyjną (dodatkową), pozwoli na zwiększenie średniej kwoty wsparcia ponad średnią UE w małych i średnich gospodarstwach (od 3 do 30 ha użytków rolnych) dla ponad 60 proc. rolników. Przyznawanie płatności planowane jest również po 2022 r., co zostanie uwzględnione w nowych przepisach przygotowywanych w związku z potrzebą wdrożenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Resort rolnictwa szacuje, że dopłata dodatkowa będzie na poziomie 40-41 zł na hektar. Dopłatą tą zostanie objęte ponad 1 mln rolników.

Co do zasady uzupełniająca płatność podstawowa będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych.

Szczegółowe warunki przyznawania oraz wysokość stawki płatności zostaną określone w rozporządzeniu.

Nowe przepisy mają wejść w życie 15 marca 2022 r. Termin ten odpowiada dacie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności w kampanii 2022 r.

Teraz projekt trafi do prac w Senacie.