Za ustawą głosowało 424 posłów, 7 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili poprawkę klubu PO, zobowiązywała ona ministra rolnictwa do corocznego raportowania o sytuacji na rynku pasz oraz informacji o przebiegu procesu zastąpienia soi modyfikowanej białkiem pochodzenia rodzimego. Poprawkę złożono podczas II czytania.

Chodzi o ustawę o paszach, która została uchwalona w 2006 r. Wówczas wpisano do niego zakaz żywienia zwierząt paszami GMO. Jednakże wiadomo było, że wykonanie tego zakazu jest niemożliwe, dlatego ustalono, że przepis ten wejdzie w życie w 2008 r. Termin ten był przesuwany jeszcze w 2008 r., 2013 r., w 2017 r, i w 2019 r. Według dotychczasowych przepisów, moratorium obowiązuje tylko do końca roku.

Prace nad zmianą ustawy rozpoczęły się w środę. Pierwsze czytania odbyło się na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, która rozpatrywała dwa projekty poselskie - klubu PiS oraz PSL-Kukiz'15. Projekty różniły się jedynie terminem u wejścia w życie zakazu stosowania GMO. PiS proponował by przesunąć go do stycznia 2025 roku, a Ludowcy - do stycznia 2024 r. Ostatecznie komisja przegłosowała termin 1 stycznia 2023 r., co oznacza, że moratorium będzie obowiązywało przez kolejne dwa lata.

Posłowie sprawozdawcy projektów uzasadniali je tłumacząc, że obecnie nie ma możliwości zastąpienia w paszach dla zwierząt importowanej śruty sojowej innym białkiem. Wskazywano ponadto, że soja jest najlepiej przyswajalnym białkiem roślinnym w żywieniu zwierząt.

Mając jednak na uwadze, że w perspektywie zakaz zacznie obowiązywać, podejmowane były prace mające na celu zminimalizowanie bądź ograniczenie deficytu białka.

W latach 2011-2015 realizowany był rządowy program "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego", a w latach 2016-2020 program "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych" Celem obu programów było stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego.

Obecnie śruta sojowa i ziarno soi wraz z importowaną śrutą słonecznikową oraz słonecznikiem stanowią ponad 70 proc. białka używanego do produkcji pasz w Polsce. Rodzima produkcja białka stanowi ok. 26-30 proc. i w głównej mierze składają się na nią nasiona roślin strączkowych, suszone wywary oraz poekstrakcyjna śruta rzepakowa.

Polska importuje rocznie ok. 2,5 mln ton genetycznie modyfikowanej śruty sojowej. Wykorzystuje się ją do produkcji pasz dla drobiu i trzody chlewnej.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Teraz trafi ona do Senatu.