Poprawki zgłosił Jan Duda (PiS); najważniejsza z nich dotyczy ograniczenia obszaru handlu żywnością wyprodukowaną przez rolników. Przewiduje, że produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego lub mieszane (roślinno-zwierzęce) będą mogły być sprzedawane tylko na terenie danego województwa, gdzie zostały wyprodukowane, i powiatów ościennych.

Jak tłumaczył na posiedzeniu komisji wiceminister Lech Kołakowski, ograniczenie obszaru sprzedaży - to uwaga Komisji Europejskiej, która notyfikowała projekt. Rządowa propozycja zakładała, iż żywność wytworzoną w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) będzie można sprzedawać na terenie całego kraju. Po wprowadzeniu poprawek tylko żywność pochodzenia roślinnego będzie mogła być zbywana na całym obszarze Polski.

Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017 r. przeznaczoną dla rolników. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

Projekt nowelizacji ustaw w celu ułatwienia prowadzenia rolniczego handlu detalicznego podnosi z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwotę przychodów z tego tytułu zwolnioną od podatku dochodowego.

W projekcie zaproponowano też zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Efektem zmian będzie możliwość prowadzenia dostaw żywności przez podmioty prowadzące RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki - na terytorium całego kraju, a także możliwość nielimitowanej sprzedaży żywności konsumentom finalnym przez te podmioty.

Projekt został skierowany na drugie czytanie.