Seminarium odbyło się w Zakładzie Doświadczalnym w Lipniku należącym do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, gdzie zlokalizowane jest Centrum Naukowo-Dydaktyczne Katedry Agronomii ZUT. W ramach Centrum założona jest plantacja roślin energetycznych, takich jak: rokitnik w 4 odmianach, rdest ostrokończysty, 10 odmian wierzby wiciowej, oraz trawy energetyczne: miskantusy, perz wyniosły i palczatka Gerarda oraz doświadczenia polowe z nawozem siarkowym: AgroSupra S na tle innych nawozów siarkowych dostępnych na rynku pod różnymi uprawami polowymi.

Na to wydarzenie przybyli Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju uczelni prof. dr hab. Ryszard Pałka, przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Stargardzie, goście z instytutów badawczych z Niemiec współpracujących z uczelnią w Szczecinie oraz przedstawiciele prasy rolniczej. Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło lokalnych rolników oraz dystrybutorów zaopatrujących rolników zarówno w materiał siewny, jak również w nawozy i środki do produkcji rolnej. Przybyli goście uczestniczyli zarówno w części teoretycznej jak i w warsztatach polowych.

Przywitania zebranych gości dokonał prof. dr hab. S. Stankowski ZUT Szczecin, a następnie były poruszane następujące tematy:
1. Możliwości nawożenia roślin uprawnych nawozem AgroSupra S - dr Magdalena Świderska - Ostapiak
2. Rokitnik - roślina nieznana a wartościowa - dr hab. Józef Grajkowski
3. Niekonwencjonalne środki zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych - mgr inż. Patrycja Szelągowska

Po przerwie kawowej wszyscy zaproszeni goście udali się na zwiedzanie doświadczeń polowych. Dr M. Świderska - Ostapiak wraz z prof. dr hab. S. Stankowskim opisała zakres doświadczeń, przedstawione zostały zalety stosowania siarki na poszczególnych obiektach doświadczalnych zarówno na uprawach polowych, takich jak ziemniak, kukurydza i pszenica.

Przedstawiciele firm Pionier omówili jakie odmiany kukurydzy zostały zaproponowane do doświadczeń. Rolnicy mogli już do woli zadawać pytania o konkretne dawki nawozów. Oddziaływanie nawozów z siarką było widoczne gołym okiem , zwłaszcza, ze obok siebie rosły obiekty nawożone podstawowym NPK i NPK + Siarka. Nawozy różnią się formą fizyczną oraz składem chemicznym, jak również ceną.

Seminarium miało na celu dotarcie do rolników, sprzedawców nawozów, jak również do doradców z informacją o zmieniających się potrzebach rolnictwa. O nowych produktach, o ich wpływie na jakość zarówno gleby jak i plonów. Zarówno rynek nawozów jaki środków do zwalczania chorób odkrywa nowe możliwości. Dzisiaj gleba, która jest głównym narzędziem w rękach rolnika, aby dawała wysokie plony, musi być bardzo dobrze zadbana. Rolą świata nauki jest odkrywać te elementy i o nich mówić, a rolą producentów jest tworzyć takie produkty, które są wielopłaszczyznowe.

Siarczan wapnia AgroSupra S działa wielopłaszczyznowo, to już nie tylko odżywianie roślin, czy redukowanie niedoborów w glebie, to również wpływ na właściwości fizyczne gleby oraz współoddziaływanie składników pokarmowych, które w rezultacie przekładają się na wyższe plonowanie. Nawozy, które mają wpływ na ograniczanie w glebie kwaśniej działania toksycznego glinu czy poprawę struktury gleby. Środki ochrony roślin to nie tylko silna chemia, ale również wspomaganie roślin preparatami biologicznie aktywnymi, jak Fungilitic, który skutecznie niszczy bakterie, grzyby, nicienie, i wpływa na zwiększanie plonowania.

Rolnictwo to również przeznaczanie swojego areału na produkcje roślin energetycznych, jak również takich których wykorzystanie jest znacznie szersze niż tylko krzewy ozdobne, tak jak to ma miejsce w przypadku rokitnika.