Poprawka ma charakter techniczny; określa, iż dotacje na koło gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiana została poparta przez stronę rządową.

Najważniejszym celem nowelizacji było umożliwienie finansowania kół gospodyń wiejskich na ten rok. Na ten cel zaplanowano z budżetu państwa 40 mln zł, co pozwoli na przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół. Obecna na posiedzeniu komisji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka zapewniła, że ustawa "jest oczekiwana" przez koła.

Poinformowała, że nowe przepisy powierzają nadzór nad działalnością kół pełnomocnikowi rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Dotychczas nadzór był sprawowany przez pełnomocnika rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw.

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich, uchwalona w listopadzie 2018 r., nadała im osobowość prawną i umożliwiła samodzielne działanie we wszystkich stosunkach prawnych. Ponadto, ustawodawca stworzył możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich pod warunkiem, że koła zarejestrują się w specjalnym rejestrze w ARiMR. O dotację może ubiegać się jedynie jedno koło działające na trenie wsi.

W 2018 r. o pomoc finansową starało się 4917 kół na kwotę ok. 16,5 mln zł, a w 2019 r. 8619 kół wnioskowało w sumie o ponad 29,8 mln zł. Według wiceminister z dotacji rozliczyło się 98 proc. kół.

Z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że na koniec grudnia 2018 r. było zarejestrowanych w Agencji 5048 kół, rok później - 8828 kół, a 29 kwietnia 2020 r. 9110 kół. Połowa zarejestrowanych kół to nowe organizacje.

Ustawa ma być rozpatrywana na obecnym posiedzeniu Senatu. Jeżeli senatorowie poprą ustawę wraz z poprawką, wróci ponownie do Sejmu.

Nowe przepisy mają wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.