Senackie komisje za większością poprawek do ustawy o podatku rolnym

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy ona umożliwienia finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego, będących osobami fizycznymi, 1,5 proc. należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

Podczas czwartkowego posiedzenia w Senacie połączone komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziały się za większością z kilkudziesięciu poprawek do ustawy.

 

 

 

Czego dotyczą poprawki?

Pozytywnie zaopiniowane przez senatorów zmiany (poprawki w pkt 3 i 6) dotyczą m.in. zmiany nazwy dotychczasowego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych na Związek Rewizyjny zrzeszający Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne.

To doprecyzowanie, pokłosie uwag i opinii zgłoszonych na pierwszym posiedzeniu połączonych komisji - wyjaśnił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu. Dodał, że ustawa Prawo spółdzielcze nie posługuje się nazwą takiego związku jak Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Aprobatę senatorów zyskał też blok kilkunastu poprawek zawierających m.in. poprawkę 26, która uwzględnia listę "wszystkich podmiotów uprawnionych, które uzyskiwałyby uprawnienia od 2024 r.". Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali również zmianę, zgodnie z którą podatek będzie mógł być przekazany związkowi, który zrzesza minimum 15 osób, a nie jak pierwotnie zapisano - 30.

 

 

Podczas czwartkowych obrad akceptacji nie dostała też zmiana, która zakłada, że każdy podmiot, który jest podatnikiem podatku rolnego, będzie mógł przekazać 1,5 proc. należnego swojego podatku. Poprawka ta nie zyskała aprobaty rządu.

Zgodnie z ustawą rolnik płacący podatek rolny będzie mógł przekazać na rzecz związku zawodowego rolników 1,5 proc. należnego podatku rolnego, wskazując numer wpisu podmiotu uprawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aby otrzymać środki z 1,5 proc. podatku, związek - oprócz wymogu dotyczącego struktur organizacyjnych - musi być też wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego.