We wtorek na wspólnym posiedzeniu senackie Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności omawiały nowelizację ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Komisje opowiedziały się za przyjęciem ustawy bez poprawek.

Jak wyjaśniał podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Artur Soboń, "w pierwszej kolejności" ustawa ma objąć preferencjami w podatku od towarów i usług, stosowanymi w stosunku do sił zbrojnych NATO, na siły zbrojne państw członkowskich krajów UE w ramach wspólnej polityki obronnej. Poza tym w projekcie znalazły się zapisy, wydłużające okres stosowania uproszczonej procedury w przypadku wywozu i tranzytu sprzętu opancerzonego lub ochronnego - takiego jak hełmy czy kamizelki kuloodporne - z przeznaczeniem dla sił zbrojnych Ukrainy.

W projekcie znalazły się także zapisy, dotyczące tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej.

"W ustawie zostało zapisane przedłużenie zwolnienie z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedłużenie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej paliw do 31 lipca tego roku, a wiec analogicznie jak w przypadku obniżek stawek VAT" - powiedział Soboń podczas obrad komisji senackich.

W ustawie zapisano także obniżenie stawki akcyzy na lekki olej opałowy do poziomu unijnego - również do 31 lipca. Jak powiedział wiceminister Soboń w trakcie posiedzenia senackich komisji, koszt przedłużenia stosowania niższych stawek dla budżetu wynosi ok. 600 mln zł.