Wniosek aby przyjąć ustawę bez poprawek, poparło 50 senatorów, 48 było przeciw, a jeden senator wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.

Senatorowie nie głosowali zatem wniosku, który zakładał, że wprowadzenie zakazu dla pasz GMO zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Nowela zmieniać będzie przepisy o paszach, które zostały uchwalone w 2006 r. Wówczas to do ustawy wpisano zakaz żywienia zwierząt paszami GMO. Jednakże już wtedy wiadomo było, iż wykonanie tego zakazu nie będzie możliwe, dlatego ustalono, że przepis ten wejdzie w życie dopiero w 2008 r. Termin ten jednak był przesuwany jeszcze w 2008 r., 2013 r., w 2017 r, i w 2019 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakaz stosowania pasz GMO wszedłby w życie od nowego roku.

W trakcie prac nad nowelą w Sejmie rozpatrywane były jeszcze dwa projekty ustaw w tej sprawie - jeden przesuwał termin zakazu o 3 lata, drugi o cztery lata. Ostatecznie zdecydowano jednak, by zakaz zaczął obowiązywać za dwa lata.

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska w trakcie prac nad nowelę w Senacie przekonywała, by zakaz zaczął obowiązywać dopiero za 4 lata, gdyż w tej chwili nie ma możliwości zastąpienia śruty sojowej zawierającej GMO innymi rodzajami białek. Zapewniła również, że przemysł paszowy będzie skupował krajowy surowic - rośliny bobowate i strączkowe, by zwiększać ich udział w paszach.

Obecnie importowana, genetycznie modyfikowana śruta sojowa ma 70 proc. udziału w produkcji pasz. Rodzima produkcja białka stanowi ok. 26-30 proc. i w głównej mierze składają się na nią nasiona roślin strączkowych, suszone wywary oraz poekstrakcyjna śruta rzepakowa.

Polska importuje rocznie ok. 2,5 mln ton genetycznie modyfikowanej śruty sojowej. Wykorzystuje się ją do produkcji pasz dla drobiu i trzody chlewnej.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.