Senat przegłosował pięć poprawek o charakterze doprecyzowującym. Za ustawą wraz z poprawkami opowiedziało się 98 senatorów, jedna osoba była przeciw; nikt się nie wstrzymał.

Poprawki do ustawy zgłosiło Biuro Legislacyjne. Przejął je senator Jacek Włosowicz (PiS). Rząd był przeciwny ich przyjęciu, ale komisja je poparła. Podczas sesji plenarnej nie dyskutowano nt. poprawek.

Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich została uchwalona w 2018 r. Nowe przepisy pozwoliły na uzyskanie przez te organizacje osobowości prawnej po wpisaniu się do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koła mają możliwość uzyskania dofinansowania z Agencji. Ponadto Koła mogą starać się o granty czy dotacje z różnych źródeł.

Obecna nowelizacja ustawy o KGW doprecyzowuje przepisy. Jedną z najdalej idących zmian w projektowanej ustawie jest przeniesienie kompetencji w zakresie pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich od ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do ministra właściwego ds. rozwoju wsi. Zmieniony ma być także (na resort rolnictwa) urząd obsługujący Pełnomocnika Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych.

W ARiMR zarejestrowanych jest obecnie 9,8 tys. kół, a dofinansowanie zależy od liczby członków i wynosi od 3000 do 5000 zł. Dotychczas Agencja przekazała kołom na ich działalność ok. 80 mln zł.

(PAP)