Ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa Sejm uchwalił we wtorek. Zakłada ona powołanie funduszu wypłacającego rekompensaty rolnikom, którzy nie dostali zapłaty od podmiotów skupujących produkty rolne.                           

Do wpłat na FOR w wysokości 0,125 proc. wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT mają być obowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych.                

Senat z poprawkami do ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Wcześniej w Senacie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik podkreślił, że ustawa jest stworzona dla rolników, "dla tych, którzy są poszkodowani, a nie dla tych przedsiębiorców, którzy nie chcą wypłacać rolnikom za ich płody rolne". Wyjaśnił, że wpłaty na fundusz będą dokonywać podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych.                                                                                                               

- To będą pierwsze podmioty, które kupują. Jeżeli podmiot ma zarejestrowaną działalność handlową i kupuje od rolnika, ten podmiot będzie płacił na Fundusz. Jeśli sieć handlowa kupuje wprost od rolnika, to będzie płacić - mówił Bartosik.                                                                                                                                         

 

Fundusz Ochrony Rolnictwa - założenia

Fundusz Ochrony Rolnictwa ma być wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który będzie upoważniony do dysponowania jego środkami. KOWR będzie również zapewniał obsługę prawną oraz techniczno-biurową Funduszu Ochrony Rolnictwa, ustalał plan finansowy oraz opracowywał sprawozdanie z jego realizacji.

Ustawa zakłada dofinansowanie Funduszu ze środków budżetu państwa w pierwszych dwóch latach jego funkcjonowania, tj. w 2023 r. w kwocie nie wyższej niż 50 mln zł i w 2024 r. w kwocie nie wyższej niż 100 mln zł.