Jak informuje Ministerstwo Skarbu Państwa 2 sierpnia 2011 r. została podpisana umowa sprzedaży udziałów Skarbu Państwa stanowiących 9,64 proc. kapitału zakładowego Kujawskich Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego Włocławek. Kwota na którą opiewała umowa wynosiła 8.799.846 zł, czyli jeden udział kosztował 138 zł.