20 lutego rozpoczął się kolejny etap prywatyzacji SHiUZ, jak informuje Ministerstwo Skarbu wnioski należy składać do 16 marca 2012.

- Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem, do sprzedaży pozostało 300 645 udziałów po cenie 78,50 zł za 1 udział,
- Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy, do sprzedaży pozostało 146 106 udziałów po cenie 135,00 zł za 1 udział,
- Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu, do sprzedaży pozostało 172 757 udziałów po cenie 58,00 zł za 1 udział,
- Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu, do sprzedaży pozostało 251 805 udziałów po cenie 73,00 zł za 1 udział.

Uprawnionymi do nabycia są pracownicy, inseminatorzy oraz producenci rolni współpracujący ze spółkami w okresie dwóch lat przed rozpoczęciem prywatyzacji (09.08.2010 r.), jak również organizacje związkowe i spółdzielcze. Listy uprawnionych do udziału w prywatyzacji podmiotów znajdują się w spółkach.