Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność” podsumowała przebieg akcji protestacyjnej trwającej w województwie zachodniopomorskim od 14 stycznia do 28 lutego 2014r. „Mimo nie podjęcia rozmów przez władze resortu rolnictwa oraz sabotowanie działań Komitetu Protestacyjnego przez Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, akcję uznano za sukces organizacyjny i informacyjny. Rada z ogromnym szacunkiem odniosła się do wysiłku finansowego i organizacyjnego rolników biorących udział w proteście. Krytycznie odniesiono się do działań sabotujących Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i oportunistycznej postawy części społeczności rolniczej” – poinformowano.

W efekcie tej oceny rada podjęła uchwałę w sprawie wykluczenia członka związku - Juliana Sierpińskiego (dokument wraz z uzasadnieniem w załączeniu).

Za sukces protestu uznano lepsze poinformowanie społeczeństwa o problemie wyprzedaży ziemi i związanych z tym nieprawidłowościach.

„Udało się zwrócić uwagę znacznej części społeczeństwa na absurdalność przepisów, w myśl których rolnicy pozbawieni są możliwości sprzedaży wyprodukowanych i przetworzonych przez siebie produktów, co jest ewenementem w skali UE” – oceniła Rada.

Rada Wojewódzka omówiła również aktualną sytuację w rolnictwie na terenie województwa i kraju: „Zdaniem członków rady państwo nie wypełnia podstawowych obowiązków wobec swoich obywateli (co zresztą przyznał wicepremier Janusz Piechociński (...) i co wykazała kontrola NIK w ANR (dop. NIK wykazał między innymi, że MSW nie wie ile ziemi trafiło w ręce obcokrajowców)). Pojawienie się na terenie kraju wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń) spowodowało kompletne zamieszanie w działaniach służb weterynaryjnych, okazało się, że brak jest jakiegokolwiek planu działania, co dziwi - szczególnie biorąc pod uwagę, że zbliżanie się wirusa do granic naszego kraju było obserwowane od wielu miesięcy. Z ubolewaniem przyjęto fakt, że trudna sytuacja rolników i związane z nią rolnicze protesty stały się instrumentem rozgrywek personalnych wewnątrz Polskiego Stronnictwa Ludowego.”

Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność” wskazuje ponadto, że projekty uregulowania sprzedaży ziemi i sprzedaży bezpośredniej są niezadowalające i spóźnione.

Postanowiono włączyć się w organizację w Warszawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w II połowie maja br. i organizować lokalne cotygodniowe protesty w powiatach woj. zachodniopomorskiego.