Firma SIPMA zajmuje się produkcją m.in. maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać do 17 października 2011 roku. Aukcja natomiast odbędzie się 19 października 2011 roku, o godzinie 10.00. Cena wywoławcza pakietu 5.000 akcji wynosi 77.500 zł.

MSP zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie sprzedaży akcji zwykłych imiennych serii: ,,A" w liczbie 5.000 dla jednego nabywcy , o wartości nominalnej 2 złotych każda, stanowiących 0,17 proc. kapitału zakładowego spółki.