Imprezie towarzyszyć będzie m.in. wystawa "Pszczelarstwo", prezentująca dawne i współczesne akcesoria do hodowli pszczół i pozyskiwania miodu, a także występy folklorystyczne - poinformował PAP dyrektor muzeum Jan Rzeszotarski.

"Przedstawimy cały proces miodobrania, czyli wszystkie czynności wykonywane przez pszczelarzy, począwszy od podbierania miodu z uli, poprzez odsklepianie wosku, po odwirowywanie pszczelich plastrów w specjalnych wirówkach. Będzie możliwość uczestniczenia w pracy pszczelarzy, ale także degustacji miodu" - powiedział Rzeszotarski.

Pokazy miodobrania odbywać się będą w zabytkowych zagrodach i pasiekach na terenie skansenu. Tam też będzie można zobaczyć różne rodzaje uli, w tym najstarszy, ul kłodowy, drążony w pniu drzewa. W intencji pszczelarzy odprawiona zostanie uroczysta msza święta w przeniesionym do skansenu, a pochodzącym z XVIII wieku, kościele z Drążdżewa.

"Pszczelarstwo, które ma długą tradycję, to ciężka praca, ale i pasja. Chcemy, by miodobranie w skansenie było ciekawą formą spędzenia wolnego czasu, a przy okazji imprezą edukacyjną" - podkreślił Rzeszotarski. Dodał, że jednocześnie z pokazami w ramach miodobrania w poszczególnych zagrodach prezentowane będą zanikające już współcześnie zawody, jak: szewc, kowal i wikliniarz.

Na ziemiach polskich pszczelarstwo, jako zorganizowana hodowla pszczół w specjalnie przygotowanych pasiekach z ulami, pojawiło się ok. X wieku. Wywodzi się ono wprost z istniejącego już 500 lat p.n.e. bartnictwa, polegającego na doglądaniu i hodowli pszczół w barciach, czyli w wydrążonych na ten cel pniach drzew, głównie w lasach. Pszczelarstwo i bartnictwo współistniały aż do XIX wieku. Według szacunków, w kraju pasieki posiada obecnie ok. 35 tys. hodowców.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu powstało w 1971 r. Początkowo działało jako placówka etnograficzna. Rozbudowywane w kolejnych latach wraz ze skansenem zajmuje obecnie obszar ponad 60 ha. Znajduje się tam m.in. kilkanaście zagród i budynków, w tym chałupy, wiatrak, kuźnia i karczma, stanowiące przykłady typowej zabudowy wiejskiej Mazowsza z XIX i XX wieku.

W 2008 r. na terenie placówki otwarto nowoczesny kompleks muzealno-wystawienniczy: amfiteatr, budynek wstawienniczy, stajnię i magazyn zbiorów. Z kolei w 2011 r. udostępniono tam do zwiedzania ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą z ponad 100 gatunkami i odmianami drzew i krzewów.

W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu kręcone były sceny do kilku filmów, m.in. "Szwadronu", "Pana Tadeusza oraz "Ogniem i mieczem".