Łącznie z prywatyzacji spółek sektora rolno - spożywczego budżet państwa zasiliła kwota 104 mln zł. Blisko połowa środków, bo 45,6 mln zł wpłynęła w 2010 r.
Akcje dwóch podmiotów Skarb Państwa przekazał nieodpłatnie samorządom terytorialnym. Dotyczy to Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt SA oraz Gorzowskiego Rynku Hurtowego SA. W wielu wypadkach Skarb Państwa sprzedawał tzw. resztówki udziałów. Żadnych z poniższych akcji nie kupiły zorganizowane grupy producentów rolnych.
Lista sprywatyzowanych spółek przez MSP od 1 stycznia 2008 r. do 14 grudnia 2010 r. oraz procent zbycia (bez spółek inseminacyjnych i wybranych rynków hurtowych, które podlegają odrębnej koncepcji prywatyzacji).
1. British American Tobacco Polska SA 3,26 proc.
2. Hortex Holding SA 0,00316 proc.
3. Zakłady Zbożowo Młynarskie PZZ w Kielcach SA 2,39 proc.
4. Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie SA 2,39 proc.
5. Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA 1,44 proc.
6. Łmeat Łuków SA 1,41 proc.
7. Centrala Nasienna Sp. z o.o. 80,05 proc.
8. PMB SA 0,05 proc.
9. Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. 91,33 proc.
10. POLAN Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gdańsk - Wieniec Sp. z o.o. 100 proc.
11. Pilski Rynek Hurtowy Sp. z o.o. 3,09 proc.
12. Stadnina Koni Strzegom Sp. z o.o. 100 proc.
13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Agropol Sp. z o.o. 100 proc.
14. Ośrodek Hodowli Zarodowej Kłanino Sp. z o.o. 100 proc.
15. Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno - Handlowe i Usługowe Jagrol Sp. z o.o. 100 proc.