Na takich pięć kategorii podzielony jest organizowany od 2004 r. konkurs. Pula nagród wynosi łącznie 100 tys. zł. Nagrody zwyczajowo wręczane są jesienią, podczas organizowanego wówczas w Katowicach Forum Sołtysów Woj. Śląskiego. W tym roku zgłoszenia (zawierające m.in. opis z fotografiami) można dostarczać do wydziału terenów wiejskich urzędu marszałkowskiego do 9 czerwca.

Każda kategoria ma określone kryteria oceny. Dla wsi są to: estetyka i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego (osobne punkty dla miejsc publicznych i prywatnych), zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi, zachowanie i rozwój tożsamości wsi (sprawdzane na podstawie dokumentacji i opisów imprez), a także umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość przedłożonych materiałów

Komisja konkursowa, która w ubiegłym roku musiała przeanalizować 29 zgłoszonych wsi, za najpiękniejszą z nich uznała wieś Bolesław w gminie Krzyżanowice (nieopodal Raciborza). Jak relacjonowała miejscowa prasa, komisję, która na początku września ub. roku odwiedziła z wizytacją późniejszego laureata, przywitano kawą i kołoczem (śląskie ciasto - PAP).

Potem goście zwiedzali miejscowość jadąc konnym wozem w stylu westernowym - oprowadzani przez sołtysa i jedną z gospodyń, w towarzystwie wójta Krzyżanowic i przedstawicieli miejscowych organizacji. Komisja dotarła w ten sposób do ważnych miejsc Bolesławia, m.in. remizy, przedszkola i szkoły (gdzie odbył się występ dzieci z wierszykami i scenkami po śląsku).

W miejscowej świetlicy, gdzie znajduje się Izba Pamięci, komisja wypiła herbatę, słuchając harmonijkowego występu najstarszego mieszkańca wsi. Potem prezentowali się strażacy, pokazano siedzibę klubu sportowego, miejscowe zabytki, a także kroniki i wystawę fotografii przedstawiające lokalne tradycje i zwyczaje oraz wydarzenia i imprezy. Komisja obejrzała fragment biesiady śląskiej w wykonaniu miejscowych aktorów i zjadła obiad.

Według relacji lokalnej prasy, komisja wzięła pod uwagę aktywność społeczności lokalnej w działaniu na rzecz wsi, sposoby współdziałania samorządu z mieszkańcami oraz umiejętności zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji. Bolesław prezentował się także później, jako laureat, 24 listopada, podczas forum sołtysów w urzędzie marszałkowskim.

Nagrody odebrali także wówczas laureaci pozostałych kategorii. Najpiękniejszą zagrodą woj. śląskiego wybrano w ub.r. gospodarstwo Małgorzaty i Leonarda Musiołów z Puńcowa w gminie Goleszów. Za najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi uznano odbudowę boiska sportowego w Kotowicach w gminie Żarki.

Celem konkursu "Piękna Wieś" - zgodnie z jego regulaminem - jest wspieranie rozwoju wsi przez pobudzenie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs ma także promować działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej wsi.