O trwającym naborze wniosków do Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" na 2020 r. poinformowała na swoim facebookowym profilu członkini zarządu woj. śląskiego Izabela Domogała. Jak zaznaczyła, nabór będzie trwał do 22 kwietnia br.

- O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu woj. śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na: działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców, działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców oraz tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu - wymieniła Domogała.

W umieszczonych na stronie slaskie.pl zasadach udzielania dotacji wskazano, że składane przez gminy wnioski sołectw o pomoc muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 12 października br. Woj. śląskie będzie następnie refundowało - w postaci pomocy finansowej - część poniesionych przez gminy kosztów.

Wśród punktowanych kryteriów oceny znalazły się powiązanie zadań z obchodami 100. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego, wnioskowanie o dotacje wynoszące nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych zadań czy powiązanie zadań z dostosowaniem lub umożliwieniem korzystania z tego zadania osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Dotacja może sięgać 80 proc. oszacowanej wartości zgłaszanych zadań. Woj. śląskie określiło minimalną szacunkową kwotę pomocy dla: zadań inwestycyjnych w wysokości 10 tys. zł oraz zadań bieżących w wysokości 6 tys. zł. Pomoc w ramach konkursu ma być przyznawana i wypłacana do wysokości limitu, który w tym roku wynosi 60 tys. zł na gminę.

Po raz pierwszy konkurs inicjatyw lokalnych - kierowany do sołectw - przeprowadziły w woj. śląskim poprzednie władze regionu. Na jedną gminę również wtedy przypadała kwota dofinansowania do 60 tys. zł (co pozwoliło łącznym nakładem do 4,8 mln zł wesprzeć 80 gmin). Nie określono dolnej wartości projektów, aby z programu skorzystały gminy z licznymi sołectwami (np. w gminie Pilica funkcjonują 24 sołectwa).