Nowy wiceprezes ANR zostanie wyłoniony w drodze konkursu.