Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) złożył w poniedziałek na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa, zapowiedziane wcześniej tego dnia przez premiera Mateusza Morawieckiego, poprawki do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Jednak komisja rolnictwa ostatecznie zarekomendowała odrzucenie noweli w całości. Senat omówi nowelizację we wtorek na posiedzeniu plenarnym. Przedstawione zostaną wtedy: stanowisko komisja rolnictwa, a także poprawki przyjęte przez komisję ustawodawczą oraz wnioski mniejszości.

Sobolewski pytany we wtorek w Polskim Radiu 24 o decyzję podjętą przez senacką komisję rolnictwa odparł: "Czekamy na rozstrzygnięcia na posiedzeniu plenarnym Senatu".

- Z naszej strony, wsłuchując się w głosy rolników, złożyliśmy poprawki dotyczące pełnego odszkodowania czy przesunięcia okresu vacatio legis oraz wyłączenia drobiu z zakazu uboju rytualnego, więc częściowo wsłuchując się w głosy rolników chcemy, aby ta ustawa była przyjęta w Senacie w takim zakresie jak nasze poprawki wskazują - powiedział Sobolewski.

- Natomiast jak będzie, to tutaj czekamy na rozstrzygnięcie - dodał.

Polityk przypomniał, że w poniedziałek premier Morawiecki oraz minister rolnictwa Grzegorz Puda złożyli zapowiedź powołania Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt.

Według Sobolewskiego, większość postulatów wyrażanych przez środowiska rolnicze zostały przez PiS spełnione. - Mam nadzieję, że to zostanie ocenione pozytywnie już w Senacie. Jeśli nie, to będziemy dalej zastanawiać się jakie działania podjąć, po głosowaniach w Senacie - dodał polityk PiS.

Wniosek o odrzucenie nowelizacji złożony przez senatora Ryszarda Bobera (PSL) poparło pięciu senatorów PiS oraz dwóch Koalicji Obywatelskiej i wnioskodawca; dwóch senatorów PiS wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw wnioskowi. W komisji zasiada dziesięciu senatorów, w tym siedmiu z Prawa i Sprawiedliwości.

Wcześniej senator Pęk złożył zapowiedziane w poniedziałek przez premiera poprawki. Zakładają one m.in. że zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zmiany dotyczące uboju rytualnego wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Poprawki dotyczą także m.in. rekompensat dla ograniczonych przez nowelę branż. Według Pęka, rekompensaty z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania działalności będą przysługiwać także rolnikom prowadzącym chów lub hodowlę zwierząt na ubój rytualny.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.