Solidarna Polska wnioskowała, aby premier w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej zabiegał o wyrównanie dopłat dla polskich rolników.

„Wiemy, że Komisja Europejska przedstawiała projekt budżetu w którym nie uwzględniono zrównania tych dopłat." - napisano w stanowisku.

Niestety, kilkanaście dni temu Komisja Europejska poinformowała Polskę, że musi ograniczyć dopłaty dla polskich rolników już w 2012 roku.

- Gdyby dopłaty były wyższe, ceny na rynkach rolnych mogłyby być niższe i bylibyśmy bardziej konkurencyjni zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Te restrykcje mają dotknąć gospodarstwa niewiele ponad 20-hektarowe, a są to gospodarstwa najbardziej towarowe, te które produkują najwięcej właśnie na rynek, te które mają największą szansę, aby konkurować z rolnictwem pozostałych państw Unii Europejskiej. W tej chwili tą swoją szanse będą traciły - powiedział poseł Jacek Bogucki z Solidarnej Polski.

- Nie dość, że rząd nie podjął skutecznych działań, żeby tym rozwiązaniom się przeciwstawić, to jednocześnie nie robi nic, aby te brakujące środki trafiły do polskiego rolnika - dodał.