Członkowie rolniczych związków zawodowych blokujący drogę krajową nr 19 domagać się będą przede wszystkim natychmiastowej interwencji rządu w celu przywrócenia opłacalności produkcji zwierzęcej oraz powstrzymania działań spekulacyjnych prowadzących do wzrostu cen żywności.

Rolnicza ,,Solidarność'' zapowiada, że wkrótce protestujący rolnicy blokować będą drogi również w innych regionach naszego kraju .

Według rolniczych działaczy związkowych oprócz poprawy sytuacji na rynku wieprzowiny konieczne jest natychmiastowe podjęcie przez rząd RP działań takich jak: obniżenie akcyzy na paliwo, utrzymania KRUS w dotychczasowej formie oraz interwencji w sprawie nierzetelnych firm i przedsiębiorstw skupiających produkty rolne, które zalegają rolnikom z płatnościami.