Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność" odbyła posiedzenie, dotyczące w szczególności podsumowania dotychczasowych protestów rolniczych oraz informacji strony rządowej w sprawie odpowiedzi na postulaty zgłaszane podczas Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Rolników w dniu 26 lutego br.

Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Rada Krajowa podjęła uchwałę w sprawie organizacji ogólnopolskiego protestu w Warszawie: zdecydowała, że w wypadku braku realizacji przez Rząd postulatów zgłaszanych przez NSZZ RI „Solidarność", na czerwiec może zostać ogłoszony „marsz gwiaździsty" ciągnikami na Warszawę.